Oferta / Offer:

Firma Centrum Europejskie Zarządzania i Administrowania Nieruchomości  doradza innowacyjne rozwiązania nowoczesnych parkingów jakim jest Smart Parking. Doradza i posiada projekt innowacyjnych rozwiązań transportu bimodalnego który można zastosowac u Nas w Polse w transporcie.

Dodatkowo świadczy profesjonalne  kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania kilku rodzajów nieruchomości, posiadając duże doświadczenie i innowacyjne rozwiązania :

  • nieruchomości komercyjne - biurowe, handlowe, produkcyjne, magazynowe, hotelowe, rozrywkowe i sportowe;
  • nieruchomości mieszkaniowe- jednorodzinne , wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe;
  • nieruchomości prywatne;    
  • nieruchomości specjalne - szpitale, szkoły, obiekty wojskowe, autostrady, pola golfowe, baseny ;
  • nieruchomości publiczne,
  • nieruchomości przemysłowe - strefy ekonomiczne.

        Szczegóły naszej oferty znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach na naszej stronie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej na konkretną nieruchomość lub potrzebują Państwo porady prosimy o wysłanie do nas zapytania lub o kontakt telefoniczny lub bezpośredni kontakt z naszym biurem. 


 English Version offer:

European Centre for the Management Company and the Administration Real Estate Professional provides comprehensive services in the field of management and administration of several types of real estate, having vast experience and innovative solutions to:
• commercial real estate - office, retail, manufacturing, warehouse, hotel, entertainment;
• family residential, multi-family housing communities;
• private property;
• special properties - churches, hospitals, schools, military facilities, highways, golf courses, swimming pools;
• public property,
• Industrial property - economic zones.
         The details of our offer you will find in each tab on our website. If you are interested in obtaining a quotation for a specific property or need any advice please send us an inquiry or give us a call or contact our office.

00-712 Warsaw                                                                   00-712 Warszawa

Poland                                                                                     Polska

ul.Bluszczańska 69C lok.9                                                ul.Bluszczańska 69C lok.9

Tel. +48 602744801                                                              Tel. +48 602744801

e-mail: biuro@cezian.pl                                                        e-mail: biuro@cezian.pl