Nieruchomości specjalne, prywatne, publiczne i przemysłowe:

Jako jedyna firma w Polsce w swojej ofercie zarządzania i administrowania nieruchomości specjalnych, prywatnych, publicznych i przemysłowych rozszerzyliśmy  oprócz zarządzania, obsługi technicznej nieruchomości, dla Właściciela  już w cenie zarządzania dodatkowo doradztwo oraz plan zarządzania na okres 4 lat dotyczący nieruchomości, przedstawiając między innymi: rozwiązania innowacyjne w zarządzaniu nieruchomością, analizy finansowe, plany remontów, analizy inwestycyjne dotyczącej nieruchomości i planu realizacji wskazanego przez nas wariantu dotyczącej inwestycji z uwzględnieniem danych zagrożeń rynkowych.

        Przedstawione przez nas  w/w analizy dla Właściciela doradzają Właścicielowi jakie inwestycje i plany będą  dla niego opłacalne w okresie na przełomie 4 lat dla danej nieruchomości, podwyższą wartość danej nieruchomości oraz zmniejszą ryzyko poniesienia strat.  

        Stosujemy zasadę: "Inwestując i doradzając innowacyjne rozwiązania Właścicielowi danej nieruchomości specjalnej, prywatnej, publicznej lub przemysłowej zwiększamy zaufanie Właściciela, prestiż i jakość danej nieruchomości, co na rynku nieruchomości jest najważniejsze ".     

        W swojej ofercie zarządzania oferujemy kompleksową  usługę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami specjalnymi w której wchodzi zakres usług:

 • Analiza przejętej dokumentacji technicznej nieruchomości, wskazanie ewentualnych braków oraz koniecznych naszych zaleceń;
 • Opracowywanie procedur , regulaminów, innowacyjnych rozwiązań funkcjonowania nieruchomości;
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • Wyłanianie z ogłoszonych przetargów publicznych,  najkorzystniejszych ofert na dostawy usług dla nieruchomości oraz negocjowanie i przygotowywanie umów na dostawy usług dla nieruchomości;
 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. Poprzez zlecanie na zewnątrz odpowiednich kontroli technicznych, prowadzenie wymaganej dokumentacji budynków i urządzeń;
 • Kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zawartych umów na dostawy usług dla w/w nieruchomości w zakresie:        
 1. kontroli technicznych, przeglądów okresowych nieruchomości i urządzeń;        
 2. prac konserwatorskich i remontowych;        
 3. dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;                
 4. utrzymania czystości na danej nieruchomości i ochrona obiektu;
 • Kontrolowanie, nadzorowanie usuwania awarii i jej skutków oraz ich zapobieganie;
 • Przygotowanie dla potrzeb Właściciela planu zarządzania nieruchomości w którym przedstawiamy:            
 1. innowacyjny sposób zagospodarowania i wykorzystania danej nieruchomości;           
 2. określenie potrzeb remontowych danej nieruchomości i planowanie remontów na okres 4 lat;
 3. analizę rynku nieruchomości oraz analizę finansową i budżet operacyjny na okres 4 lat;        
 4. przedstawienie wariantu optymalnego dla danej nieruchomości;
 5. przedstawienie planu realizacji wskazanego przez nas wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń opierając się na okresie 4 lat i przedstawienie  dla Właściciela: planu marketingu, planu finansowego, harmonogramu planowych przez nas działań oraz analizy ryzyka realizacji planu;
 • Przygotowanie i nadzorowanie realizacji przepisów z zakresu ochrony środowiska dla nieruchomości, wynikających z obowiązujących aktów prawnych;
 • Raportowanie oraz analizowanie raz w miesiącu najważniejszych informacji dotyczących zarządzania nieruchomością;

Obsługa ekonomiczno – finansowa w której obejmuje:

 • Bieżące prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości;
 • Prowadzenie odpowiedniej księgowości oraz składanie właścicielowi kwartalnych raportów dotyczących
  zarządzanej nieruchomości;
 • Terminowego dokonywania w imieniu Właściciela i w ramach budżetu, wszystkich płatności wynikających
   z kosztów utrzymania nieruchomości, podatków  i innych opłat publiczno-prawnych;
 • Przygotowywanie rozliczenia rocznego kosztów operacyjnych;
 • Analiza kosztów operacyjnych;    

        Dodatkowo oprócz w/w usług oferujemy obsługę techniczną nieruchomości w oparciu o współpracujące z nami sprawdzone i rzetelne firmy zewnętrzne, które są w stanie zapewnić niezawodność obsługi nieruchomości, wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo w danej nieruchomości  w której obejmuje:

 • Konserwacja instalacji elektrycznej, wodnej, klimatyzacji, ppoż. i innych obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego;
 • Utrzymywanie instalacji technicznych w ciągłej sprawności i zapobiegania usterek;
 • Bieżąca współpraca z Właścicielem oraz doradztwo techniczne przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji;
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji świadczeń gwarancyjnych kontrahentów,
 • Wykonywanie czynności przeglądów sprawności technicznej obiektu oraz przeglądów okresowych, rocznych oraz 5-letnich;
 • Przeprowadzanie  legalizacji urządzeń pomiarowych i kontrolnych;
 • Nadzorowanie realizacji prac remontowych i modernizacyjnych w ramach opracowanych budżetów 4 letnich;
 • Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu Właściciela obiektu;
 • Nadzór i koordynacja niezbędnych dla funkcjonowania obiektów usług, takich jak utrzymanie czystości i ochrona;
 • Serwis interwencyjny 24/dobę.

Stawka za świadczone w/w usługi podlega każdorazowo indywidualnym negocjacjom ponieważ jest to zależne od wielu czynników, w tym wielkości oraz stanu technicznego nieruchomości.

        Proponowana przez firmę "CEZiAN" stawka za pełnienie funkcji administratora/zarządcy wynosi:
do uzgodnienia/m2 powierzchni oraz za prowadzenie księgowości do uzgodnienia/m2 powierzchni.

Współpraca z nami zapewnia:

 • Nieskrępowaną prace ludzi oraz ich komfort oraz bezpieczeństwo;
 • Planowanie oraz bieżącą kontrolę ponoszonych kosztów i ich optymalizowanie;
 • Doradztwo w rozwiązaniach zaadaptowanych do specyfiki obiektu oraz prowadzonej w nim działalności.    

        Jesteś zainteresowany naszymi w/w usługami?    

        Szukasz dodatkowych informacji?

        Wyślij do nas zapytanie korzystając z naszego formularza

 

00-712 Warsaw                                                                   00-712 Warszawa

Poland                                                                                     Polska

ul.Bluszczańska 69C lok.9                                                ul.Bluszczańska 69C lok.9

Tel. +48 602744801                                                              Tel. +48 602744801

e-mail: biuro@cezian.pl                                                        e-mail: biuro@cezian.pl